Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 15 2014

bulet
21:03
7484 d783 500

April 20 2014

16:38
7162 f5c2 500

coolator:

whoops

Reposted fromlychnis lychnis
bulet
16:37
0034 31cd 500
Reposted frompannakachna pannakachna viazapachsiana zapachsiana
bulet
16:37
1755 3a6b
Reposted fromscorpix scorpix viazapachsiana zapachsiana

March 26 2014

bulet
22:17
I, kurwa, nienawidzę, kiedy jesteś w takim nastroju fantastycznie zawrotnym i widzisz jeden prosty drobiazg, który sprawia, że ​​myślisz, "och" i wtedy dostajesz tego pustego uczucia w klatce piersiowej i masz mdłości i świat po prostu się kruszy i chcesz się po prostu położyć  pod kocem i zamknąć oczy i zasnąć i nigdy nie obudzić. 
Reposted fromflesz flesz viazapachsiana zapachsiana

March 17 2014

bulet
22:12
7177 a814
Reposted fromober ober viamartiti martiti

March 13 2014

bulet
22:49
4117 2f56
bulet
22:44
bulet
22:44
6393 0cb3
Reposted frombadthings badthings viamartiti martiti

March 10 2014

bulet
21:08
Reposted fromfairyland fairyland
bulet
19:36
5832 c611
Reposted fromwhiteicetea whiteicetea viazapachsiana zapachsiana
bulet
19:35
6505 7c14
tumblr
bulet
19:34

March 02 2014

bulet
22:26
tea in bed
bulet
22:24
Uważaj na znajomości, które zaczynają się od głowy. O tych zapoczątkowanych fascynacją seksualną można szybko zapomnieć. O tych, które zaczynają się od rozmów, wymiany myśli i emocji, możesz nigdy nie zapomnieć. Te są trwalsze.
— Magdalena Witkiewicz – Zamek z piasku
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viazapachsiana zapachsiana
22:23
3807 bc5d
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viakahaluv kahaluv

February 27 2014

bulet
22:17

hymns-to-the-last-rites-of-youth:

thisisnotmyfairytaleendingg:

Tumblr is kind of like Friends except everyone is Chandler.

image

image

image

image

image

image

image

image

Reposted frompannakojot pannakojot vialychnis lychnis
bulet
15:37
4492 f5ec 500
Prawdziwy królobójca, bohaterobójca, wszyskich bójca:)
Reposted fromMerlinka Merlinka viagameofthrones gameofthrones
bulet
01:00
1217 b725 500
Ulepszenia
Reposted fromreksi0 reksi0 viazapachsiana zapachsiana

February 23 2014

bulet
18:57
Wszystko jest lepsze, kiedy nic Cię nie obchodzi.
— M. Pilarska
Reposted fromklvgfwef klvgfwef viazapachsiana zapachsiana
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl